Το Logo των ακουστικών βαρηκοΐας της εταιρείας Cosmoear

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

698 33 55555

Phone Icon

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ορθή επιλογή των απαραίτητων καινοτόμων τεχνολογικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να γίνεται με βάσει το είδος της βαρηκοΐας και τον τρόπο ζωής του καθενός.

Διαχειριστής Ανάδρασης

O Διαχειριστής Ανάδρασης είναι ένα τεχνολογικό χαρακτηριστικό του ακουστικού, που αναγνωρίζει και εξαλείφει το μικροφωνισμό (σφύριγμα-ανάδραση) χωρίς να ελαττώνει την ποιότητα του ήχου.

Καταγραφή δεδομένων

Το σύστημα καταγραφής δεδομένων εμφανίζει το χρόνο χρήσης του ακουστικού σε διάφορα ηχητικά περιβάλλοντα. Αποτελεί τεχνολογικό χαρακτηριστικό με σκοπό την επίτευξη ρύθμισης για αυτοματοποιημένη λειτουργία του ακουστικού.

Κατευθυντικότητα

Η κατευθυντικότητα είναι ένα τεχνολογικό χαρακτηριστικό που βελτιώνει την ποιότητα του ήχου μέσω της εστίασης στην πηγή προέλευσής του.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φίλτρο ελάττωσης θορύβου

Τα ακουστικά βαρηκοΐας διακρίνουν τα ηχητικά κύματα της ομιλίας από το θόρυβο και με τη χρήση του φίλτρου αυτού,ελαττώνεται ο θόρυβος χωρίς να επηρεάζεται η ομιλία ή η ποιότητα των χρήσιμων ήχων.

Περιβαλλοντικός προσαρμοστής ενίσχυσης ήχων

Με βάση την εκάστοτε ηχητική κατάσταση ορίζει τις αλλαγές στην ενίσχυση του ήχου, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ακρόαση σε διαφορετικά ηχητικά περιβάλλοντα. Μόλις τα ακουστικά βαρηκοΐας αναγνωρίσουν συγκεκριμένο ηχητικό περιβάλλον, ενεργοποιείται αυτόματα η ρύθμιση της ενίσχυσης που έχει προγραμματίσει ο ειδικός σύμβουλος ακοής για το περιβάλλον αυτό.

Γεννήτρια ήχων για εμβοές (εάν απαιτείται είναι Νο1)

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι σε θέση να διαχωρίζουν τον ήχο σε διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων, που ονομάζονται κανάλια. Η ένταση στο κάθε κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, δίνοντας τη δυνατότητα σε σημαντικούς ήχους να ενισχύονται περισσότερο από άλλους. Αυτό αποτελεί και μία πολύ ουσιαστική διαφορά μεταξύ των ακουστικών βαρηκοΐας από τους απλούς ενισχυτές έντασης ήχου.

Μετατόπιση Συχνοτήτων

Σε βαρηκοΐες όπου η ακουστότητα υψηλών συχνοτήτων είναι περιορισμένη, η μετατόπιση συχνοτήτων καθιστά εφικτή την λήψη σημαντικών πληροφοριών ομιλίας υψηλών συχνοτήτων μέσω της απεικόνισής τους σε περιοχές χαμηλότερων συχνοτήτων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ακούσει τις απαραίτητες πληροφορίες ομιλίας υψηλών συχνοτήτων, που διαφορετικά θα τις είχε χάσει.

Συνδεσιμότητα & Ασύρματες βοηθητικές συσκευές

Η τελευταία γενιά της Bluetooth 2.4 GHz τεχνολογίας,επιτρέπει την ασύρματη διασύνδεση των κορυφαίων ακουστικών βαρηκοΐας με τηλέφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακόμα και στερεοφωνικό, ώστε να απολαμβάνετε μουσική, ταινίες και τηλεφωνικές συνομιλίες, βελτιώνοντας καθημερινά την ποιότητα της ζωής σας.

Επικάλυψη με Νανοτεχνολογικό Υλικό

Οι εξωτερικές επιφάνειες των ακουστικών και όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στο εσωτερικό τους έχουν μια επίστρωση με νανο–υλικό για προστασία από την υγρασία και την σκόνη. Η νανο-προστασία περιορίζει τη διάβρωση και βελτιώνει σημαντικά την αξιοπιστία εξαλείφοντας την πιθανότητα βλάβης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
MENU