Το Logo των ακουστικών βαρηκοΐας της εταιρείας Cosmoear

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

698 33 55555

Phone Icon

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

i. Service / Συντήρηση ακουστικών βαρηκοΐας

ii. Τεχνικός έλεγχος και επισκευή ακουστικών βαρηκοΐας

iii. Κατασκευή εκμαγείων / κελύφων / ωτοασπίδων

Η Cosmoear παρέχει τις παραπάνω τεχνικές υπηρεσίες με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό αφενός με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας και αφετέρου με σκοπό την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των λύσεων βαρηκοΐας που παρέχει στους πελάτες της.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
MENU